PREVENTIVNI SISTEMATSKI PREGLED

Ministarstvo hrvatskih branitelja Vas poziva da se radi očuvanja, unapređenja i kontrole svog zdravlja prijavite za preventivni sistematski pregled!

ZA PRIJAVU ZA SISTEMATSKI PREGLED I SVE POTREBNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI PODRUČNOJ JEDINICI MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA U OSIJEKU:

Adresa: BARTULA KAŠICA 2A, OSIJEK (bivši Hotel Mursa)

Telefon: 031/208-225, 293-382

mail: sanja.ivkovic@branitelji.hr. Ruzica.Roso@branitelji.hr

Radno vrijeme: pon.-pet. 09,00-15,00

Ministarstvo hrvatskih branitelja posebnu pažnju posvećuje zaštiti i očuvanju zdrav­lja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Program preventivnih sistematskih pre­gleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, čiji su nositelji Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo zdravstva, usvo­jen je od strane Vlade Republike Hrvatske. Sudionici u provedbi su sve županijske i opće bolnice kao i klinički bolnički centri s područja cijele Republike Hrvatske te Hr­vatski zavod za javno zdravstvo radi provo­đenja analize dobivenih podataka.

U suradnji Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva zdravstva program preventiv­nih sistematskih pregleda uspješno se pro­vodi od 2016. godine. Program se provodi na području čitave Republike Hrvatske u svim općim i županijskim bolnicama i kli­ničkim bolničkim centrima od 2017. godi­ne, a uključuje laboratorijsku dijagnostiku, ultrazvučne te specijalističke preglede.

Organizacijom preventivnih sistematskih pregleda, u cilju što ranijeg otkrivanja onkoloških, kardiovaskularnih i drugih kro­ničnih nezaraznih bolesti, želimo skrenuti pozornost populaciji hrvatskih branitelja na važnost ranog otkrivanja odnosno što ranijeg početka liječenja bolesti te motivi­rati hrvatske branitelje da aktivno sudjelu­ju u očuvanju, unapređenju i kontroli svog zdravlja.