Javni poziv za rad na projektu Zaželi

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, poziva ZAŽELI – PROGRAM  ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III, broj poziva UP.02.1.1.16 te projekta pod nazivom “ ZAŽELI I OSTVARI POMOĆ!“ kodnog broja UP.02.1.1.16.0047 , čiji je nositelj Udruga Udruga 106. brigade ZNG RH,  te partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek, Udruga veterana 122. br. HV Đakovo, nositelj projekta objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (6 mjeseci) u sklopu poziva „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – Faza III“ u projektu „ZAŽELI I OSTVARI POMOĆ!“:

RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU I/ILI OSOBAMA S INVALIDITETOM

Broj traženih radnica: 15

Mjesto rada: Osijek, Đakovo, Vuka

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci, novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Bez naknade

Natječaj vrijedi od: 29.12.2022.

Natječaj vrijedi do: 05.01.2023.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola
 • Niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: nije važno

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština korisnicima,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć u pranju i glačanju rublja,
 • briga o osobnoj higijeni korisnika,
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,
 • uključivanje korisnika u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih korisnika.

Pripadnice ciljne skupine koje će biti zaposlene na Projektu, na dan ulaska u Projekt moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • ženski spol
 • punoljetnost
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 • prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osoba mora na dan ulaska u Projekt biti upisana u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a te imati odgovarajući obrazovni status (najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje).

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljne skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama i to:

 • Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica)
 • Žene s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom)
 • Žrtve trgovanja ljudima (uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima)
 • Žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja)
 • Azilatnice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP)
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji)
 • Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci (potvrda o otpuštanju)
 • Pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini)
 • Beskućnice (rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica).
 • Pripadnice ostalih ranjivih skupina (potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine; napomena: izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Prijavi na Javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:

 • zamolba za posao
 • kratak životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja telefona ili mobitela te adresu)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi (preslika svjedodžbe)
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne stariji od datuma objave Javnog poziva)
 • dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je primjenjivo)

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem e-maila ili mobitela:

Prijave na Javni poziv s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od dva načina:

 1. Preporučeno poštom na adresu:

Udruga 106. brigade ZNG RH,

KRALJA PETRA SVAČIĆA 36,

31000 OSIJEK

– u zatvorenoj omotnici, s naznakom: Za javni natječaj – Projekt „ ZAŽELI I OSTVARI POMOĆ!“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem o vremenu obavljanja intervjua te potvrdom dogovorenog termina putem e-mail-a.

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici Udruge 106. Brigade ZNG RH: https://udruga-106br.hr/.

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena (Unija ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.) te prijedlogom Odluke Vijeća EU o smjernicama politike zapošljavanja država članica u kojem se naglasak stavlja na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva,  jer će kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u najnepovoljnijem položaju na tržištu rada te koje će ujedno poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika. Projekt je u skladu i s Nacionalnim planom za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine u kojem su žene prepoznate kao jedna od skupina kojima je iz različitih razloga ili okolnosti pristup tržištu rada otežan.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i nemoćnim osobama, odnosno osobama u nepovoljnom položaju.  

Poslodavac

Poslodavac: Udruga 106. brigade ZNG RH , KRALJA PETRA SVAČIĆA 36, 31000 OSIJEK

Kontakt:

 • pisana zamolba – preporučeno poslati na: Udruga 106. brigade ZNG RH, KRALJA PETRA SVAČIĆA 36, 31000 OSIJEK – u zatvorenoj omotnici, s naznakom: Za javni natječaj – Projekt „ZAŽELI I OSTVARI POMOĆ!“
 • e-mail na: projekti.udruge106br@gmail.com

Javni natječaj je objavljen na stranicama HZZ-a, dana 29. prosinca 2022. godine i otvoren je do 05. siječnja 2023. godine, a isti se nalazi na sljedećem linku:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129031642

Ministar Medved primio predstavnike Zajednice udruga postrojbi ZNG-a RH i HV-a

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved sa suradnicima primio je 20. prosinca 2022. predstavnike Zajednice udruga postrojbi ZNG-a RH i HV-a, sudionike pričuvnih postrojbi iz Domovinskog rata, na čelu s predsjednikom Zajednice Pavom Naletilićem.
 
Na sastanku održanom u Ministarstvu hrvatskih branitelja ministar Medved predstavio je postignuća Ministarstva u razdoblju njegovog mandata, od 2016. godine do danas, kao i najvažnije ekonomske pokazatelje i mjere Vlade te učinke istih na braniteljsko-stradalničku populaciju.
 


Pozvao je predstavnike Zajednice na suradnju s Ministarstvom i područnim odjelima, kao i s timovima za psihosocijalnu pomoć, te je ujedno izrazio zadovoljstvo suradnjom s udrugama iz Domovinskog rata, s kojima se u partnerstvu i zajedništvu donose sve važne odluke i normativni akti koji se odnose na hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata.
 
Predstavnici Zajednice su imali priliku izložiti svoje teme i otvorena pitanja vezana uz određenu problematiku s kojom se susreću njihovi članovi. Također, iznijeli su ideje za buduće projekte koji se odnose na psihosocijalno osnaživanje hrvatskih branitelja, kao i prijedloge za moguće lokacije budućih veteranskih centara i ustanova za trajni smještaj hrvatskih branitelja, na čemu im je ministar zahvalio te ih pozvao na daljnju suradnju i promišljanje u tom pogledu.
 
Izrazili su zadovoljstvo suradnjom s Ministarstvom hrvatskih branitelja i pohvalili rad djelatnika Ministarstva na čelu s ministrom Medvedom te je dogovorena daljnja suradnja kako bi i nadalje adekvatno odgovarali na potrebe braniteljsko-stradalničke populacije.

IZVOR: https://branitelji.gov.hr/vijesti/ministar-medved-primio-predstavnike-zajednice-udruga-postrojbi-zng-a-rh-i-hv-a/4248