Domovinska duhovna obnova u Vukovaru – 31. kolovoza do 3. rujna 2023.

Bratovština Marijanski zavjet za domovinu, organizira od 31. kolovoza do 3. rujna 2023. godine, drugu Domovinsku duhovnu obnovu u Vukovaru.
Simbolu borbe, ustrajnosti, gubitaka i patnje; ali i hrabrosti i snage da se nastavi dalje i da se započne nanovo.
Duhovna obnova jest upravo to: gradnja i izgradnja na onim čvrstim temeljima i po onim načelima koje nitko ne može iščupati i izbrisati.
Ona je poziv na hrabrost da budemo radosni jer nam poručuje da smo Kristovi i da smo na Njegovu sliku stvoreni.
Ona je i podsjetnik da su križ i patnja neizbježni: nešto što nas u ovome životu čeka i s čim se trebamo suočiti.
U konačnici, ona je proglas i potvrda, da je Krist svojim uskrsnućem pobijedio svijet, i da – koliko god se križ i patnja činile konačnima – zadnja riječ ipak pripada Kristu.

Kroz duhovnu obnovu vodit će vas svećenici: p. Ivan Matić, don Ante Šiško, fra Vladimir Vidović, fra Mate Kolak, vlč. Marin Putilin, fra Ante Bešlić, don Mihovil Kurkut i p. Ivan Mandurić – upućujući vas tako dublje i bliže Kristovu misteriju te pozivu koji upućuje svakome ponaosob.

Prijave sudionika su obvezne putem prijavnice na web stranici: www.marijanskizavjet.hr ili se za pomoć obratite na: info@marijanskizavjet.hr ili 095 741 33 34.