Obavijest o pravu na dodatak na mirovinu

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji pod uvjetima određenim Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (u nastavku teksta: ZOHBDR) mogu ostvariti sljedeća prava:

  • Pravo na dodatak od 0,50 lp/0,07 eur – samo onima kojima je određena najniža mirovina (tj. 2.558,25 kn/339,54 eur) dodaje se 0,50 lp/0,07 eur po danu borbenog sektora
  • Pravo na ponovni izračun mirovine po čl. 52. c) ZOHBDR-a (usklađenje osobnog boda ovisno o vremenu provedenom u DR-u)

Zahtjev mogu podnijeti osobe:

  1. kojima je mirovina određena sukladno ZOHBDR-u ili Zakonu o mirovinskom osiguranju prije 2019. godine (odnosno prije pune primjene novog ZOHBDR-a),
  2. kojima je određena invalidska mirovina djelomično po ZOHBDR-u, a djelomično po ZOMO (tzv. kumulirana mirovina) isto prije 2019. godine.

Ponovni izračun mirovine sukladno čl. 52. c neće se izvršiti:

  1. onima kojima je mirovina priznata sukladno Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (tj. mirovine po čl. 6, 6.a i 11.),
  2. onima kojima je invalidska mirovina određena sukladno ZOHBDR u potpunosti (tzv. 100% vojna),
  3. onima kojima je mirovina određena 2019. godine i nakon 2019. godine obzirom da je od tada priznato sve što je određeno novim ZOHBDR.