Suradnici u nastavi – predstavnici Udruge u OŠ “Mladost” Osijek

1 svibnja 2019., na poziv prof. Jakopović Jasne, učiteljice povijesti u OŠ „Mladost“ Osijek, na nastavnom satu Povijesti, predstavnici Udruge 106. brigade ZNG RH održali su predavanje o Domovinskom ratu za tri osma razreda (u trajanju od jednog školskog sata svakom razredu). Tema je bila funkcioniranje i život Grada Osijeka u ratu. Kao gosti Udruge pozvani su bivši pripadnici 106. brigade Alen Grubišić koji je umirovljen kao vatrogasni zapovjednik, medicinska sestra Zdenka, ratni direktor Elektroslavonije gospodin Karavidović i predstavnik GPP-a gospodin Barić. Prikazan je film pretežno s materijalom o Sjenjaku, kroz koji smo obradili vatrogasnu temu i ratni sanitet. Gospodin Karavidović i gospodin Barić imali su svoje prezentacije o ulozi HEP-a, odnosno, GPP-a u Domovinskom ratu.

Suradnici u nastavi – predstavnici Udruge u OŠ “Antunovac” Antunovac

Po pozivu prof. Natalije Bulić-Kuić za provedbu predavanja učenicima osmih razreda o Domovinskom ratu, predstavnici Udruge održali su predavanje 08. svibnja 2019., u OŠ „Antunovac“ Antunovca osmom A i B razredu, u trajanju od četiri školska sata.

Teme su bile evaluacija programa o Domovinskom ratu, prikazan je 11 minutni film ( produkcija Udruge 106. brigade ZNG RH) o Domovinskom ratu u Osijeku, obrađeni su pojmovi kao radna obaveza, mobilizacija, pobjegulje, prognanici, reintegracija istoka Hrvatske, povratak mještana u Antunovac, teme iz Domovinskog rata vezano za samo mjesto Antunovac.

Predstavnici Udruge u ulozi predavača

Predstavnici Udruge i stručne suradnice koje rade na temi Okruglog stola “Uloga Hrvatske vojske i policije u integraciji istoka Hrvatske”, profesorice Marija Rotim, mag.hist. i Nikolina Vuković, mag.hist. održali su predavanje na Županijskom stručnom vijeću učitelja povijesti Osječko-baranjske županije (I.) po temama:

 • „Rad Udruge 106. brigade ZNG RH i važnost istraživanja tema iz razdoblja Domovinskog rata“ – Dubravko Pancić.
 • „Između rata i mira – plave kacige u Domovinskom ratu“ – Marija Rotim, mag.hist. i Nikolina Vuković, mag.hist. .
 • „Uloga Hrvatske vojske i Policije u integraciji istoka Hrvatske“ –  Zdenko Mrčela.

Predavanje je održano 13. travnja 2019. u OŠ “Grigor Vitez” Osijek.

 

PREVENTIVNI SISTEMATSKI PREGLED

Ministarstvo hrvatskih branitelja Vas poziva da se radi očuvanja, unapređenja i kontrole svog zdravlja prijavite za preventivni sistematski pregled!

ZA PRIJAVU ZA SISTEMATSKI PREGLED I SVE POTREBNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI PODRUČNOJ JEDINICI MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA U OSIJEKU:

Adresa: BARTULA KAŠICA 2A, OSIJEK (bivši Hotel Mursa)

Telefon: 031/208-225, 293-382

mail: sanja.ivkovic@branitelji.hr. Ruzica.Roso@branitelji.hr

Radno vrijeme: pon.-pet. 09,00-15,00

Ministarstvo hrvatskih branitelja posebnu pažnju posvećuje zaštiti i očuvanju zdrav­lja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Program preventivnih sistematskih pre­gleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, čiji su nositelji Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo zdravstva, usvo­jen je od strane Vlade Republike Hrvatske. Sudionici u provedbi su sve županijske i opće bolnice kao i klinički bolnički centri s područja cijele Republike Hrvatske te Hr­vatski zavod za javno zdravstvo radi provo­đenja analize dobivenih podataka.

U suradnji Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva zdravstva program preventiv­nih sistematskih pregleda uspješno se pro­vodi od 2016. godine. Program se provodi na području čitave Republike Hrvatske u svim općim i županijskim bolnicama i kli­ničkim bolničkim centrima od 2017. godi­ne, a uključuje laboratorijsku dijagnostiku, ultrazvučne te specijalističke preglede.

Organizacijom preventivnih sistematskih pregleda, u cilju što ranijeg otkrivanja onkoloških, kardiovaskularnih i drugih kro­ničnih nezaraznih bolesti, želimo skrenuti pozornost populaciji hrvatskih branitelja na važnost ranog otkrivanja odnosno što ranijeg početka liječenja bolesti te motivi­rati hrvatske branitelje da aktivno sudjelu­ju u očuvanju, unapređenju i kontroli svog zdravlja.

Udruga u 2018. godini

Aktivni smo članovi KUBIS DR OBŽ i Saveza udruga postrojbi ZNG i HV.

Održana Izvanredna izborna skupština Udruge,

najvažnije odluke:

 • usvojen novi Statut Udruge
 • izvršena promjena sjedišta Udruge
 • integrirana su dva kluba u Klub ZIPPO
 • osnovan Klub mladih
 • Skupština broji 27 članova (9 klubova po 3 člana)
 • Nadzorni odbor i Sud časti zadržavaju izabrane predsjednike i biraju između sebe 2 + 2 člana
 • potvrđena Odluka Predsjedništva Udruge o izboru tajnika
 • izabrani su predsjednik i dopredsjednik Udruge
 • potvrđene su Odluke o nastavku i provedbi započetih projekata

U zakonskom roku ishođeno Rješenje UDU OBŽ u Osijeku o izvršenim Statutarnim promjenama.

Obavljen Upis promjena u Registru Udruga RH, Registru neprofitnih organizacija RH i Ministarstvu financija, poreznoj Upravi te Zavodu za statistiku RH.

Ostvarena suradnja s Osječko-baranjskom županijom, Ministarstvom hrvatskih branitelja, Ministarstvom obrane – HKoV, Ministarstvom poljoprivrede, Hrvatskim šumama i Hrvatskim vodama je odlična.

KUBIS DR OBŽ pokrenuo je inicijativu i ostvario jedan od najvažnijih projekata za sve branitelje i građane Osijeka, a to je proglašenje 5. prosinca 1991. za „DAN OBRANE GRADA OSIJEKA,, .

U ime svih pripadnika 106. brigade želimo se zahvaliti predsjedniku Koordinacije, gospodinu Antunu Blaževiću na izvanrednom vođenju ove zahtjevne operacije. Isto tako želimo se zahvaliti nadležnima u Gradu i Gradskom vijeću na realizaciji istog, a posebno predsjedniku Gradskog vijeća, prof. dr. sc. Željku Požegi.

Za projekt Spomen-parka Rosinjača, Ministarstvo hrvatskih branitelja namjenski nam dodijelilo sredstva za izradu idejnog projekta i provođenje natječajnog postupka u iznosu od 90.000,00 kn.

Kvalitetno su odrađeni projekti:

 • Spomen ploča na Kraljici mira,
 • izdavački dio- knjiga:
  • poezije „Snovi, java i luda glava“ Gorana Matovca i
  • fotomonografija „Žuta podmornica“,
 • Spomenik obelisk 15. Husarskoj pukovniji,

 • Mural „ONI SU OBRANILI GRAD,,

 • Sudionici u nastavi
  • sudjelovanje u provedbi nastave povijesti u OŠ „Mladost“ Osijek i OŠ „Antunovac“ Antunovac na temu „Obilježavanje sjećanja na razdoblje Domovinskog rata“,

 

 • Okrugli stol – „Uloga HV i policije u mirnoj reintegraciji istoka Hrvatske“

Ažurirani, dovršeni i plaćeni svi započeti projekti i obveze tekućeg poslovanja.

Potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji s knjigovodstvenim servisom „LIMIT,, (Konjik d.o.o., Čepin).

Održana Redovna skupština Udruge

izvod iz dnevnog reda:

 • Izvješće predsjednika Udruge o radu Udruge u 2018. godini,
 • Izvješće predsjednika Nadzornog odbora o financijskom poslovanju u 2018. godini,
 • Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2019. godinu i projekcije za 2020./2021.godinu.
 • Usvajanje Plana rada i Financijskog plana.
 • Donošenje Odluka o formiranju Odbora Udruge za članstvo, financije i projekte
  • „Avenija 106. brigade“ i
  • „Spomen park Rosinjača“.
 • Donošenje odluke o dodjeli Pohvala i Zahvalnica Udruge 106. brigade.