Prava hrvatskih branitelja

Budući da mnogi ne znaju svoja prava, ovim putem Vam ih želimo istaknuti kako biste znali što možete ostvariti i na što imate pravo kao hrvatski branitelj Domovinskog rata.

UTVRĐIVANJE TJELESNOG OŠTEĆENJA PRI HZMO:

POTREBNA TISKANICA 1.3. – Zahtjev za priznavanje naknade zbog tjelesnog oštećenja (u rješenju se npr. prizna postotak tjelesnog oštećenja, ali odbije pravo na naknadu, jer se naknada priznaje samo za tjelesno oštećenje koje je posljedica ozljede na radu) + KOPIJA OSOBNE ISKAZNICE + MEDICINSKA DOKUMENTACIJA

TOPLICE:
HRVATSKI RATNI VOJNI INVALIDI SA 20% INVALIDITETA I VIŠE, imaju pravo na toplice preko MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA, stanovnici Zagrebačke županije imaju i preko županije (ŽUPANIJA GRAD ZAGREB TRENUTNO NE). Zagrebačka županija ima ugovor i sa Naftalanom.
Kontakt za medicinsku rehabilitaciju u Ministarstvu hrvatskih branitelja:
Nevenka Mišić
Tel: 01/2308-819
Jelena Mikšić
01/ 2308-755

UKOLIKO TREBATE SMJEŠTAJ U ZAGREBU ZBOG BOLNIČKOG LIJEČENJA ILI PRETRAGA MOŽETE SE OBRATITI U:
RAKITJE TIGROVI
UDRUGA „FRA MLADEN HRKAĆ“
„MARIJIN DOM“

UDJELI I DIONICE
– udjele imaju HB, INFORMACIJE O UDJELIMA na br. 072 000 005
– dionice imaju HRVI; INFORMACIJE O DIONICAMA na br. 01 634 63 21

hrportfolio.hr pod fondovi na samom dnu stranice ima FOND HRVATSKIH BRANITELJA – tu se klikne i vidi se vrijednost

POREZ NA MIROVINU – OPOREZIVI DIO MIROVINE SE NE OPOREZUJE ZA TOLIKO KOLIKI VAM JE POSTOTAK HRVI

OSLOBOĐENI OD GODIŠNJE NAKNADE UPORABE JAVNIH CESTA KOD REGISTRACIJE VOZILA I PLAĆANJA CESTARINE NA AUTOPUTU:
• HRVI 100%
• TJELESNO OŠTEĆENJE DONJIH EKSTERMITETA 80% I VIŠE
• OŠTEĆENJE VIDA 100%

HRT PRETPLATA

Pravo na oslobađanje od plaćanja pristojbe u visini od 50% imaju:

– punoljetne osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih ili srodnih neuromišićnih oboljenja

– punoljetne osobe koje su preboljele cerebralnu ili dječju paralizu s oštećenjem organa za kretanje preko 80%

– punoljetne osobe s dijagnozom paraplegija, tetraplegija, tetraplegija, hemiplegija, sc.multiplex, amputacija donjih ekstremiteta s oštećenjem organa za kretanje preko 80% — članovi udruge

– punoljetne osobe sa 100% oštećenja sluha

Od plaćanja HRT pretplate oslobađaju se u cijelosti:

– 100% slijepe osobe

– osobe s invaliditetom I. i II. grupe (100% invaliditeta) koje primaju invalidske naknade kao ratni ili mirnodopski vojni invalidi i invalidi policije (ne civilni)

– bolesnici koji se liječe dijalizom bubrega

– gluhoslijepe osobe koje po jednom od oštećenja, gluhoća ili sljepoća imaju 100% oštećenja

PRAVO NA BESPLATNO DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

PREKO HZZO-a ostvaruju:

1.           a) osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma (rješenje HZMO o tjelesnom oštećenju),

b) osobe sa tjelesnim oštećenjem, više vrsta oštećenja zdravlja ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću ( rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na doplatak za pomoć i njegu u punom opsegu ili pravu na osobnu invalidninu)

2. osigurane osobe darivatelje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja (potvrdom zdravstvene ustanove o darovanom dijelu ljudskog tijela u svrhu liječenja)

3. osigurane osobe dobrovoljne davatelje krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene), (potvrdom Hrvatskog crvenog križa ili Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu o broju darivanja krvi)

4. osigurane osobe redovite učenike i studente starije od 18 godina,

5. osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 2.251,71 kuna / 298,85 eura (prihodovni cenzus), a za osiguranike – samce, ako im prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2.814,64 kuna / 373,57 eura.