Suradnici u nastavi – predstavnici Udruge u OŠ “Antunovac” Antunovac

Po pozivu prof. Natalije Bulić-Kuić za provedbu predavanja učenicima osmih razreda o Domovinskom ratu, predstavnici Udruge održali su predavanje 08. svibnja 2019., u OŠ „Antunovac“ Antunovca osmom A i B razredu, u trajanju od četiri školska sata.

Teme su bile evaluacija programa o Domovinskom ratu, prikazan je 11 minutni film ( produkcija Udruge 106. brigade ZNG RH) o Domovinskom ratu u Osijeku, obrađeni su pojmovi kao radna obaveza, mobilizacija, pobjegulje, prognanici, reintegracija istoka Hrvatske, povratak mještana u Antunovac, teme iz Domovinskog rata vezano za samo mjesto Antunovac.

Predstavnici Udruge u ulozi predavača

Predstavnici Udruge i stručne suradnice koje rade na temi Okruglog stola “Uloga Hrvatske vojske i policije u integraciji istoka Hrvatske”, profesorice Marija Rotim, mag.hist. i Nikolina Vuković, mag.hist. održali su predavanje na Županijskom stručnom vijeću učitelja povijesti Osječko-baranjske županije (I.) po temama:

 • „Rad Udruge 106. brigade ZNG RH i važnost istraživanja tema iz razdoblja Domovinskog rata“ – Dubravko Pancić.
 • „Između rata i mira – plave kacige u Domovinskom ratu“ – Marija Rotim, mag.hist. i Nikolina Vuković, mag.hist. .
 • „Uloga Hrvatske vojske i Policije u integraciji istoka Hrvatske“ –  Zdenko Mrčela.

Predavanje je održano 13. travnja 2019. u OŠ “Grigor Vitez” Osijek.

 

PREVENTIVNI SISTEMATSKI PREGLED

Ministarstvo hrvatskih branitelja Vas poziva da se radi očuvanja, unapređenja i kontrole svog zdravlja prijavite za preventivni sistematski pregled!

ZA PRIJAVU ZA SISTEMATSKI PREGLED I SVE POTREBNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI PODRUČNOJ JEDINICI MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA U OSIJEKU:

Adresa: BARTULA KAŠICA 2A, OSIJEK (bivši Hotel Mursa)

Telefon: 031/208-225, 293-382

mail: sanja.ivkovic@branitelji.hr. Ruzica.Roso@branitelji.hr

Radno vrijeme: pon.-pet. 09,00-15,00

Ministarstvo hrvatskih branitelja posebnu pažnju posvećuje zaštiti i očuvanju zdrav­lja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Program preventivnih sistematskih pre­gleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, čiji su nositelji Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo zdravstva, usvo­jen je od strane Vlade Republike Hrvatske. Sudionici u provedbi su sve županijske i opće bolnice kao i klinički bolnički centri s područja cijele Republike Hrvatske te Hr­vatski zavod za javno zdravstvo radi provo­đenja analize dobivenih podataka.

U suradnji Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva zdravstva program preventiv­nih sistematskih pregleda uspješno se pro­vodi od 2016. godine. Program se provodi na području čitave Republike Hrvatske u svim općim i županijskim bolnicama i kli­ničkim bolničkim centrima od 2017. godi­ne, a uključuje laboratorijsku dijagnostiku, ultrazvučne te specijalističke preglede.

Organizacijom preventivnih sistematskih pregleda, u cilju što ranijeg otkrivanja onkoloških, kardiovaskularnih i drugih kro­ničnih nezaraznih bolesti, želimo skrenuti pozornost populaciji hrvatskih branitelja na važnost ranog otkrivanja odnosno što ranijeg početka liječenja bolesti te motivi­rati hrvatske branitelje da aktivno sudjelu­ju u očuvanju, unapređenju i kontroli svog zdravlja.

Udruga u 2018. godini

Aktivni smo članovi KUBIS DR OBŽ i Saveza udruga postrojbi ZNG i HV.

Održana Izvanredna izborna skupština Udruge,

najvažnije odluke:

 • usvojen novi Statut Udruge
 • izvršena promjena sjedišta Udruge
 • integrirana su dva kluba u Klub ZIPPO
 • osnovan Klub mladih
 • Skupština broji 27 članova (9 klubova po 3 člana)
 • Nadzorni odbor i Sud časti zadržavaju izabrane predsjednike i biraju između sebe 2 + 2 člana
 • potvrđena Odluka Predsjedništva Udruge o izboru tajnika
 • izabrani su predsjednik i dopredsjednik Udruge
 • potvrđene su Odluke o nastavku i provedbi započetih projekata

U zakonskom roku ishođeno Rješenje UDU OBŽ u Osijeku o izvršenim Statutarnim promjenama.

Obavljen Upis promjena u Registru Udruga RH, Registru neprofitnih organizacija RH i Ministarstvu financija, poreznoj Upravi te Zavodu za statistiku RH.

Ostvarena suradnja s Osječko-baranjskom županijom, Ministarstvom hrvatskih branitelja, Ministarstvom obrane – HKoV, Ministarstvom poljoprivrede, Hrvatskim šumama i Hrvatskim vodama je odlična.

KUBIS DR OBŽ pokrenuo je inicijativu i ostvario jedan od najvažnijih projekata za sve branitelje i građane Osijeka, a to je proglašenje 5. prosinca 1991. za „DAN OBRANE GRADA OSIJEKA,, .

U ime svih pripadnika 106. brigade želimo se zahvaliti predsjedniku Koordinacije, gospodinu Antunu Blaževiću na izvanrednom vođenju ove zahtjevne operacije. Isto tako želimo se zahvaliti nadležnima u Gradu i Gradskom vijeću na realizaciji istog, a posebno predsjedniku Gradskog vijeća, prof. dr. sc. Željku Požegi.

Za projekt Spomen-parka Rosinjača, Ministarstvo hrvatskih branitelja namjenski nam dodijelilo sredstva za izradu idejnog projekta i provođenje natječajnog postupka u iznosu od 90.000,00 kn.

Kvalitetno su odrađeni projekti:

 • Spomen ploča na Kraljici mira,
 • izdavački dio- knjiga:
  • poezije „Snovi, java i luda glava“ Gorana Matovca i
  • fotomonografija „Žuta podmornica“,
 • Spomenik obelisk 15. Husarskoj pukovniji,

 • Mural „ONI SU OBRANILI GRAD,,

 • Sudionici u nastavi
  • sudjelovanje u provedbi nastave povijesti u OŠ „Mladost“ Osijek i OŠ „Antunovac“ Antunovac na temu „Obilježavanje sjećanja na razdoblje Domovinskog rata“,

 

 • Okrugli stol – „Uloga HV i policije u mirnoj reintegraciji istoka Hrvatske“

Ažurirani, dovršeni i plaćeni svi započeti projekti i obveze tekućeg poslovanja.

Potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji s knjigovodstvenim servisom „LIMIT,, (Konjik d.o.o., Čepin).

Održana Redovna skupština Udruge

izvod iz dnevnog reda:

 • Izvješće predsjednika Udruge o radu Udruge u 2018. godini,
 • Izvješće predsjednika Nadzornog odbora o financijskom poslovanju u 2018. godini,
 • Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2019. godinu i projekcije za 2020./2021.godinu.
 • Usvajanje Plana rada i Financijskog plana.
 • Donošenje Odluka o formiranju Odbora Udruge za članstvo, financije i projekte
  • „Avenija 106. brigade“ i
  • „Spomen park Rosinjača“.
 • Donošenje odluke o dodjeli Pohvala i Zahvalnica Udruge 106. brigade.

 

MURAL: ONI SU OBRANILI GRAD

Kada smo prije dvije godine pokrenuli projekt proglašavanja 5. prosinca Danom obrane Osijeka, postavljeno je pitanje koje su postrojbe tada bile u Osijeku. Iz tog pitanja razvila se ideja o prikazu postrojbi koje su bile u Osijeku i postrojbi koje su došle u obranu Osijeka. Odlučili smo postrojbe prikazati kroz njihove ambleme, te smo usaglasili stav oko ustrojstvene cjeline i roda vojske.

Prva verzija vidljiva je i danas na tranvaju osječkog GPP-a, a napravila ju je ista ekipa koja danas radi mural. Osječki tramvaj oslikan je povodom dana brigade 28. 06., te tako oslikan kruži gradom i danas. Ovaj projekt je pod nazivom Osijek grad pobjednika prezentiran i u KUBIS-u kao i u Odjelu za branitelja Grada i prihvaćen je bez primjedbi. Naknadno smo ustanovili da smo imali dva propusta, izostavljene dvije postrojbe koje su bile u obrani Grada 1991. 132. brigada iz Našica i 62. lard Osijek (PZO postrojba). Kako su se svi pohvalno izjašnjavali o projektu kao dobroj i kvalitetnoj ideji, napravili smo iskorak dalje, te smo napravili projekt koji su trebali izraditi studenti Umjetničke akademije u Osijeku i koji bi bio priznat kao seminarski rad studenata pod nazivom „Oni su obanili Grad, da se ne zaboravi“. Nažalost, nismo na vrijeme pripremili sve dozvole koje su potrebne za izradu murala, tako da studenti ovu ideju nisu mogli realizirati kao projekt u vrijeme trajanja školske godine.

Nakon toga i nakon što smo ishodili sve dozvole, vratili smo se izvornom projektu, prikazu amblema postrojbi na zidu u Trpimirovoj ulici. Ograničili smo se na brigade gdje amblem brigade predstavlja sve postrojbe te brigade, jer u protivnom trebali bismo još dva zida te veličine.

U perspektivi ili nastavku ideje, odali bismo počast građanima Osijeka, kroz izradu amblema firmi koje su radile tijekom 1991. i omogućile normalan rad i funkcioniranje Grada.