Iskoristite svoje pravo usluge smještaja ili boravka u jednom od veteranskih centara

U veteranskim centrima se osigurava provedba programa koji obuhvaćaju rehabilitacijske, sportske i rekreacijske, kulturne i dr. aktivnosti na kojima će gostovati predavači iz različitih područja i umjetnici, duhovnu obnovu – duhovno zdravlje, suradnju s udrugama na pružanju izvaninstitucionalnih usluga, očuvanje i promicanje zdravog načina života, programe psihološkog osnaživanja i psihološke intervencije, kao i program čuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

Centri ne djeluju kao institucije zatvorenog tipa već korisnici prolaze kroz programe prilagođene njihovim potrebama u određenom vremenskom trajanju, u suradnji s različitim dionicima – omogućava se podizanje kvalitete življenja korisnika kao i njihovog socio-ekonomskog položaja, a uloga veteranskih centara očituje se prvenstveno u poboljšanju općeg stanja korisnika i njihovom uključivanju u društvenu zajednicu. Na taj će način rad centara predstavljati dodatnu vrijednost i nadogradnju postojećeg sustava skrbi za braniteljsko-stradalničku populaciju iz Domovinskog rata.

Izgradnja i opremanje veteranskih centara sufinancirani su iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru EU projekta „Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 339 mil. kn (44,6 mil. EUR), od kojih je 85% sufinancirano iz EFRR-a. Izgradila su se četiri centra: u Daruvaru (u završnoj fazi), Petrinji, Sinju i Šibeniku.

Više informacija saznajte na:
• https://branitelji.gov.hr/veteranski-centri-u-republici-hrvatskoj/4130
• https://veteranskicentar.hr/