Redovna izborna Skupština Udruge 106. brigade ZNG RH

U sjedištu Udruge, dana 19. lipnja 2020. godine, s početkom 10.00 sati održana je Redovna izborna Skupština Udruge s dnevnim redom:

 1. Izbor radnih tijela Redovne izborne Skupštine:
  – radnog predsjedništva – Ž. Kožul, predsjednik i dva člana: F. Wertag i Z. Perić
  – verifikacijskog povjerenstva – A. Ursa, predsjednik; Krešimir Barabaš, i Đ. Balić
  – zapisničar – Damir Zrno
  – dva ovjerovitelja zapisnika / Darko Fapali i A. Hranić/
  – izbornog povjerenstva / M. Jularić, G. Zahiti i I. Tuševski)
 2. Izvješće o radu Udruge od Izborne Skupštine 2016. – 19. lipnja 2020. godine
  – Financijsko izvješće
  – Izvješće Nadzornog odbora
  – Izvješće Suda časti
  – Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Skupštine održane 27. 12. 2019.
 3. Utvrđivanje broja nazočnih članova i kvorum
 4. Razrješavanje mandata tijela Udruge izabranih u proteklom razdoblju (predsjednika, dopredsjednika, tajnika, Predsjedništva, Suda časti i Nadzornog odbora
 5. Prijedlozi za izbor novih tijela Udruge s mandatom od 4 godine:
  – predsjednika Udruge
  – dopredsjednika Udruge
  – Predsjedništva Udruge
  – Suda časti Udruge
  – Nadzornog odbora Udrug
 6. Prijedlog Plana rada Udruge, izabranog predsjednik
 7. Prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2020. godinu i Projekcije financijskog plana do 2022. godin
 8. Donošenje odluke Skupštine Udruge o profesionalizaciji funkcije tajnika Udrug
 9. Razno

Predsjednik Udruge podnio je izvješće o radu, financijsko izvješće, izvješće nadzornog odbora i suda časti za protekli četverogodišnji mandat 2016.- 2020. godina.

Skupština je prihvatila izvješća i izabrala novo vodstvo za slijedeće 4 godine. Za predsjednika je izabran Ivan Bekavac, dopredsjednika Dubravko Pancić i tajnika Damir Zrno.

Usvojen je plan rada, financijski plan, te Strateški plan Udruge do 2025. godine, usvojen je prijedlog za osnivanje odbora za obilježavanje 30 godina osnutka 106. brigade, koji je 28.06.2021. godine.

Svo članstvo pozvano je na svečano otvaranje ploče kojom se Južna obilaznica preimenuje u Obilaznicu 106. brigade, koja će se održati u nedjelju 28. lipnja, kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu, s početkom u 9 sati.

Odgovori